polityka prywatności

polityka prywatnosci lis poland

Lampy, oświetlenie, sklep internetowy z lampami


Pliki cookie

Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie ułatwiają nawigację po stronach internetowych oraz wykonywanie rozmaitych funkcji. Ponieważ zwiększają użyteczność strony, ich wyłączenie może spowodować niezgodne z oczekiwaniami działanie strony oraz brak dostępu do pewnych funkcji.

 W jaki sposób i do czego firma Lis Poland sp. z o.o. używa plików Cookiem :

 • przechowywania informacji o użytkowniku - własne Cookies - wymagane

podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania

zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba

 • zalogowana celów statystycznych - zewnętrzne Cookies - Google Analytics
(administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)


Pliki cookie można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego lis-poland.pl :

 • Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze sklepu lis-poland.pl akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem polityki prywatności lub regulaminu, prosimy o niekorzystanie z serwisu firmy Lis Poland.

 • Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Lis Poland możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Lis Poland zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

 • Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Lis Poland wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

 • Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez sklep internetowy lis-poland.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych.

Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.

Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera. Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć.

W momencie składania zamówienia będziemy Cię prosić o podanie:

 • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu
 • Twojego adresu e-mail
 • numeru telefonu
 • loginu i hasła

Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzaniePaństwa danych osobowych oraz podanego adresu pocztyelektronicznej przez Lis Poland Sp z o.o. w celach marketingowych w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204)oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochroniedanych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Przysługuje Państwuprawo do wglądu do swoich danych, oraz prawo doich poprawiania, a także do rezygnacji z zamówionych usług.

 • Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Lis Poland z siedzibą w Żurawicy przy ul. Przemyskiej 8. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.lis-oswietlenie.pl.

 • Prawa dostępu do danych

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

 • W jaki sposób kontaktujemy się z klientami?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu i pozostawiłeś nam swój adres mailowy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia oraz maila dotyczące statusu wysyłki, po wysłaniu go przez naszą firmę. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową.

 • W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych osobowych?

Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem sprzeciwu.

Przy składaniu zamówienia możesz zmienić dane zachowując nr klienta. W każdej chwili możesz również wypisać się z newslettera.

 • W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?
Państwa dane osobowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 przechowywane są w zbiorze danych firmy Lis Poland z siedzibą w Żurawicy przy ul. Przemyskiej 8, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 • Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie.

Informacje ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lis-oswietlenie.pl jest prowadzony przez firmę:
Lis Poland Sp. z o.o.
u. Przemyska 8
37-710 Żurawica (koło Przemyśla)

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.lis-oswietlenie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. Zamówienia mozna składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, przy czym sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu podając odpowiedni komunikat na stronie głównej serwisu www.

3. Po zapoznaniu się z ofertą, jeśli zdecydują się Państwo na zakupienie konkretnego produktu, system będzie wymagał rejestracji – utworzenia nowego konta, czyli podania danych teleadresowych oraz ustalenia loginu i hasła. Jest to czynność jednorazowa. Podane dane można potem modyfikować. Rejestracji można też dokonać bez składania zamówienia, oraz w jego trakcie. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna zwana dalej Kupującym.Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)
5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
6. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.
7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.